Pianoles en blokfluitles in Zevenbergen

De blokfluit- en pianolessen worden gegeven in basisschool De Neerhof, Bloedkoraal 1 te Zevenbergen

De lessen zullen plaatsvinden op de maandagmiddag en -avond.

Leerlingen uit de gemeente Moerdijk tussen de 6 en de 18 jaar komen in aanmerking voor subsidie. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

.         1e lesdag                  12 september 2022       

·         Herfstvakantie          20 oktober t/m 2 november 2022

·         Kerstvakantie            25 december t/m 8 januari 2023

·         Voorjaarsvakantie      19 februari t/m 26 februari 2023

·         2e Paasdag                 10 april 2023

.         Meivakantie               23 april t/m 7 mei 2023

·         Hemelvaart                18 mei 2023

·         2e Pinksterdag            29 mei 2023

·         Zomervakantie           16 juli t/m 3 september 2023

Bij betaling per factuur geschiedt deze vooruit voor een half jaar. De eerste periode loopt van 12 september 2022 tot 5 maart 2023. De tweede periode van 5 maart tot en met 15 juli 2023.

De tarieven voor 2022

 

Tarieven (voor één lesperiode van 20 lesweken):

 

20 minuten per week

30 minuten per week

Duo les

30 minuten per

2 weken

Personen tot 21 jaar

 

€ 280,00

€ 420,00

€ 210,00

Personen vanaf 21 jaar

(incl. 21 % B.T.W.)

 

€ 320,00

€ 480,00

€ 240,00

 

Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les en wordt de lestijd ingevuld met leerlingen van de wachtlijst 

Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.

 Afwezigheid leerling: Bij afmelding van de lessen door de leerling ligt het financiële risico bij de leerling. De docent is niet verplicht de lessen in te halen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld plaatsvinden minus vaste kosten van de docent, bij langdurige ziekte ( blijkens medische indicatie) of verhuizing op meer dan 20 kilometer van de leslocatie. De restitutie bedraagt nooit meer dan 40% van het jaarlijkse cursusgeld.

 Afwezigheid docent: Restitutie van lesgeld kan plaatsvinden indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent niet is doorgegaan.

 De kosten voor een examen bedragen € 40,00

  

Lid van het kunstencollectief ( www.kunstencollectief.nl)