Blokfluit-pianoles-Roosendaal

Tarieven Roosendaal

Tarieven in Roosendaal vanaf 1 september 2023:

Blokfluit- pianolessen:

Personen tot 21 jaar:          30 minuten les                                               € 22,00

Personen vanaf 21 jaar:     30 minuten les                                              € 25,00 (incl. 21 % B.T.W.)

Groepslessen:  dan worden de prijzen zoals hierboven, gedeeld door het aantal personen. ( 2 personen is bijv. 11,00 euro of 12,50 euro per persoon per halfuur les. )

Lessen anders dan 30 minuten zijn ook mogelijk. de prijs wordt dan evenredig aangepast.

Examen:                                                                            € 45,00 (incl. 21 % B.T.W.)

Er kan afgerekend worden per halfjaar na ontvangst van een factuur.

Ook kan er na iedere les contant afgerekend worden of overgemaakt. Bij tijdige afmelding of verplaatsing van lestijd wordt de les niet gerekend. Bij niet afmelden wel.

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

.         1e lesdag                  4 september 2023       

·         Herfstvakantie          15 oktober t/m 29 oktober 2023

·         Kerstvakantie            24 december t/m 7 januari 2024

·         Voorjaarsvakantie      11 februari t/m 18 februari 2024

·         2e Paasdag                 1 april 2024

.         Meivakantie               21 april t/m 5 mei 4

·         Hemelvaart                9 mei 2024

·         2e Pinksterdag            20 mei 2024

·         Zomervakantie           7 juli t/m 25 augustus 2024

Bij betaling per factuur geschiedt deze vooruit voor een half jaar. De eerste periode loopt van 4 september 2023 tot 25 februari 2024. De tweede periode van 25 februari tot en met 6 juli 2024.

 Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les en wordt de lestijd ingevuld met leerlingen van de wachtlijst 

Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.

Afwezigheid leerling: Bij afmelding van de lessen door de leerling ligt het financiële risico bij de leerling. De docent is niet verplicht de lessen in te halen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld plaatsvinden minus vaste kosten van de docent, bij langdurige ziekte ( blijkens medische indicatie) of verhuizing op meer dan 20 kilometer van de leslocatie. De restitutie bedraagt nooit meer dan 40% van het jaarlijkse cursusgeld.

Afwezigheid docent: Restitutie van lesgeld kan plaatsvinden indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent niet is doorgegaan.