Blokfluit-pianoles-Roosendaal

Pianoles en blokfluitles in Zevenbergen

De blokfluit- en pianolessen worden gegeven in basisschool de Neerhof, Bloedkoraal 1 te Zevenbergen.

De lessen zullen plaatsvinden op de maandagmiddag en -avond.

Leerlingen uit de gemeente Moerdijk tussen de 6 en de 18 jaar komen in aanmerking voor subsidie. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Tarieven vanaf 1 september 2023:

Personen jonger dan 21 jaar     20 minuten les            € 14,67

Personen jonger dan 21 jaar     30 minuten les            € 22,00

Personen ouder dan 21 jaar      20 minuten les            € 16,67 incl. BTW

Personen ouder dan 21 jaar      30 minuten les            € 25,00 incl. BTW 

Betaling per half jaar middels factuur.              


Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

.         1e lesdag                  4 september 2023       

·         Herfstvakantie          15 oktober t/m 29 oktober 2023

·         Kerstvakantie            24 december t/m 7 januari 2024

·         Voorjaarsvakantie      11 februari t/m 18 februari 2024

·         2e Paasdag                 1 april 2024

.         Meivakantie               22 april t/m 5 mei 2024

·         Hemelvaart                9 mei 2024

·         2e Pinksterdag            20 mei 2024

·         Zomervakantie           6 juli t/m 18 augustus 2024


De betaling per factuur geschiedt vooruit voor een half jaar. De eerste periode loopt van 4 september 2023 tot 25 februari 2024. De tweede periode van 25 februari tot en met 6 juli 2024

 Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les en wordt de lestijd ingevuld met leerlingen van de wachtlijst 

Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.

 Afwezigheid leerling: Bij afmelding van de lessen door de leerling ligt het financiële risico bij de leerling. De docent is niet verplicht de lessen in te halen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld plaatsvinden minus vaste kosten van de docent, bij langdurige ziekte ( blijkens medische indicatie) of verhuizing op meer dan 20 kilometer van de leslocatie. De restitutie bedraagt nooit meer dan 40% van het jaarlijkse cursusgeld.

 Afwezigheid docent: Restitutie van lesgeld kan plaatsvinden indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent niet is doorgegaan.

 De kosten voor een examen bedragen € 45,00


Lid van het kunstencollectief ( www.kunstencollectief.nl)